Sportsko društvo Pobjednik Brčko

  • Naslovna
  • Rezultati
  • Odgađanje memorijala Nešat Ramadani 2020 zbog novonastale situacije oko korona virusa i zabrane kriznog štaba Brčko distrikta BiH o okupljanju

Odgađanje memorijala Nešat Ramadani 2020 zbog novonastale situacije oko korona virusa i zabrane kriznog štaba Brčko distrikta BiH o okupljanju

Od: Klub borilačkih sportova Lokomotiva Brčko distrikt BiH

 

Za: Kabinet gradonačelnika Brčko distrikta BiH

Sektor za informisanje – Marko Draganić

 

Datum:1203.2020.godine

Broj:12-03/20

       

                                                                    O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Predmet: Obavještenje o odgađanju organizacije seminara i turnira „MEMORIJAL NEŠAT RAMADANI U BORILAČKIM VJEŠTINAMA 2020 i 11.Otvorenog prvenstva Brčko Distrikta BiH u karateu“

 

Poštovani,klub borilačkih sportova Lokomotiva Brčko 14. marta i 15. marta trebao je da organizuje međunarodni seminar i turnir „Memorijal Nešat Ramadani u borilačkim vještinama 2020“ i „11.Otvoreno prvenstvo Brčko distrikt BiH u karateu“ a u povodu obilježavanja 20 godina Brčko distrikta BiH.Iako smo na ovom takmičenju očekivali rekordan odaziv takmičara preko 1100 iz dvanaest država i obezbjedili sve neophodne uslove za organizaciju iste manifestacije.

Zbog današnje zabrane o javnom okupljanju koju je donijela Vlada Brčko distrikta,te da se sportske manifestacije odravaju pred praznim tribinama,a koju mi nismo mogli ispoštovati,kao i zbog novonastale situacije oko korona virusa koje je prouzrokovala mnoge poteškoće u svim državama kao i u Bosni i Hercegovini,te otkazivanje nastave i zabrane javnog okupljanja u RS i FBiH,kao i državama u okruženju.

Upravni odbor kluba borilačkih sportova Lokomotiva Brčko distrikt BiH,na preporuku organizacionog odbora turnira,donio je odluku da zbog novonastale situvacije i zabrane javnog okupljanja i odravanja sportskih manifestacija bez publike od strane Vlade Brcko distrikta,a koju mi nismo mogli ispoštovati jer smo očekivali oko 1100 takmicara  i primorani smo da odgodimo organizaciju seminara i turnira „Memorijal Nešat Ramadani u borilačkim vještinama“ i „11.Otvoreno prvenstvo Brčko“.

Turnir Memorijal Nešat Ramadani u borilačkim vještinama i 11.Otvoreno prevenstvo Brčko distrikta održat će se u najkracem roku i kada se stvore uslovi za održavanje iste manifestacije.

 

 

    S poštovanjem,

 

                                                                                   

                                                                                    Odgovorna osoba za zastupanje kluba

                                                                                                   Mehmedalija Brkić                                                                                          

                                                                                   Kontakt tel.061/947-832; 065/339810  

E-mail